Logo SAV logo
  English | po slovensky     O stránke
  Piatok 17. január 2020 22:57    

Kontakt:
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232

E-mail:
kc-smolenice@savba.sk

Prenájom priestorov

V celom areáli platí zákaz vstupu so zvieratami.

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Prenájom jednotlivých priestorov na pracovné akcie:

Kapacita miest Cena SAV Cena ost.
Veľká zasadačka 90 240€ 360€
Poľovnícky salón 38 120€ 180€
Okrúhla malá zasadačka 20 120€ 180€
Červený salón voľné sedenie (20x) 120€ 180€
kino sedenie (70x) 240€ 360€
Miestnosť na dolnom nádvorí 50 180€ 360€
Bašta - vináreň 30 200€ 300€
Knižnica 20 120€ 180€

Priestory sa dajú prenajať aj na hodinu za 50€.

Veľké spoločenské udalosti, pri ktorých budú k dispozícii priestory: veľká jedáleň, umelecký salón, bar, terasa a priľahlé priestory, veľká zasadačka (červený salón, modrý salón, žltý salón a knižnica) sa účtuje prenájom jednorazovo, a to:

Celý zámok - interiér 1 800€/deň
Exteriéry (nádvorie) 1 800€/deň

do 50 osôb 1 deň nad 50 osôb
Dolné nádvorie (budova na DN) akcie SAV 180€ 350€
Dolné nádvorie (budova na DN) org. mimo SAV 350€ 700€
Živánčisko (lesopark) 50€ /hod.
Celý lesopark (bez obmedzenia počtu osôb) 5 000€
Lesopark - Lúka (bez obmedzenia počtu osôb) 2 000€
Filmovací deň 1 500€ (interiér)
1 000€ (exteriér)

Pre mimoakademické akcie je možné, podľa náročnosti akcie, ceny za prenájom ustanoviť dohodou ( v zmysle zákona 18/1996 Z.z. v platnom znení). Podmienkou je, že ceny ustanovené dohodou nesmú byť nižšie ako ceny uvedené v cenníku pre SAV.

Na požiadanie je možné ustanoviť celkovú cenu prenájmu, vrátane ubytovania. Cena bude prepočítaná za celkový prenájom za 1 deň a potvrdená bude dohodou.

Poplatok za prácu mimo pracovnej doby: Pracovná doba na zámku je do 21.30 hod. Požiadavky nad túto hodinu sa účtujú, za každú hodinu práce navyše 30€ ako prácu nadčas.

 
Kongresové centrum SAV
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232, GPS: 48°30'49.9"N 17°25'57.7"E
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu Kongresového centra SAV je zakázané.